Andre ledige lokaler:

Totalt utgjør Lumber næringspark over 30.000 kvm næringslokaler. Leietakersammensetningen endres kontinuerlig, ta gjerne kontakt selv om du ikke finner et egnet lokale i dette prospektet. Kanskje kan vi få til en løsning likevel!

Ca 135 kvm kontorer Lumberveien 51 U

Ca 135 kvm kontorer Lumberveien 51 U

Ca 500 kvm lager/kontor Lumberveien 51 C

Ca 500 kvm lager/kontor Lumberveien 51 C

Ca 300 kvm forretning/lager Lumberveien 35 A

Ca 300 kvm forretning/lager Lumberveien 35 A

800 kvm forretning/lager Lumberveien 35 G

800 kvm forretning/lager Lumberveien 35 G

800 kvm forretning/lager Lumberveien 35 C

800 kvm forretning/lager Lumberveien 35 C

Vi har også utearealer for leie

Vi har også utearealer for leie