Ledige arealer teknopark

Lumber Teknopark er en del av Lumber-området, og er avgrenset av Amalienborg-parken mot vest, Elkem mot nord, sjøen mot Øst og aksen fra ankomstveien til området mot sør. Beliggenheten gir enkel navigasjon og god eksponering.

Området ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum, og har firefelts vei nesten til tomtegrensen. Kjørevei ca 5 min. Bussmetro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset. Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

Bygg-4-Alternativ-B-4.jpg

1. etg Forretning
2.-7. etg: Kontor
(hovedvekt på cellekontorer)
2.-7. etg: Kontor (hovedvekt på åpne arbeidsplasser)

Kontakt
Interessenter kan kontakte Lumber AS ved
Per Ivar Moen Eiendomsdirektør | Skeie Eiendom AS
Handelens hus, 5 etasje | Rådhusgata 3 | 4611 Kristiansand | Norway

Postboks 503 | 4664 Kristiansand | Norway
P: +47 99 10 92 53 | per.ivar.moen@sgr.no