Lumber næringspark

Lumber Næringspark er en av de største næringsparkene på Sørlandet. Sentralt og strategisk plassert med hensyn til Europavei, jernbane og sjøtransport - kun 4 km fra Kristiansand sentrum. Her kan små og mellomstore bedrifter etablere seg for kortere eller lengre tid uten store investeringskostnader.

LUMBER_CAM_04_1500p.jpg
Lumber Næringspark er vertskap for en rekke spennende virksomheter innen handel, tjenesteyting og produksjon.

Lumber Næringspark er vertskap for en rekke spennende virksomheter innen handel, tjenesteyting og produksjon.

Noen av virksomhetene danner sammen med Elkem-selskapene på nabotomta en høykompetent industriklynge innenfor sol-/prosessindustri, nitrogenseparasjon, membranteknologi, brannslukkingteknologi med mer.

Noen av virksomhetene danner sammen med Elkem-selskapene på nabotomta en høykompetent industriklynge innenfor sol-/prosessindustri, nitrogenseparasjon, membranteknologi, brannslukkingteknologi med mer.


Spennende Nybygg 2018/2019!

Eierne har igangsatt en omfattende prosess, som vil pågå de neste 10-20 år. Nye leilighetsbygg er under oppføring, primært i områdets randsoner. Man har også kommet langt i planlegging av nye næringsbygg. Større etableringer som Leo's Lekeland og NLM Gjenbruk har sammen med omfattende fasaderehabilteringer gjort at området fremstår mer vitalt enn på lenge. 

LUMBER_CAM_web.jpg
Nye bygg under planlegging: Produksjonslokaler. Kontorer i ulike størrelser. Undervisningslokaler. Mindre verkstedlokaler. Verkstedhaller. Varehandel og service. Lagerlokaler. Utelager og kaianlegg.

Nye bygg under planlegging: Produksjonslokaler. Kontorer i ulike størrelser. Undervisningslokaler. Mindre verkstedlokaler. Verkstedhaller. Varehandel og service. Lagerlokaler. Utelager og kaianlegg.

Lumber Næringspark har fleksible lokaler for fremtidsrettet industri- og ny næringsvirksomhet:  

Lumber Næringspark har fleksible lokaler for fremtidsrettet industri- og ny næringsvirksomhet: