Lumber

Lumber Næringspark er en av de største næringsparkene på Sørlandet, med til sammen ca 32.000 kvm bygningsmasse på en tomt på ca 120 dekar. Området ligger kun fire km fra Kristiansand sentrum, og har firefelts vei nesten til tomtegrensen.

I randsonene til næringsbebyggelsen pågår utbyggingen av boligprosjektet Amalienborg Aveny, og ca halvparten av de totalt 110 leilighetene er nå solgt og ferdigstilt. Prosjektet preges av gode bygningmessige kvaliteter og flotte uteområder, og de fleste boligene har sjøutsikt. Nye boligprosjekter er under planlegging.