Bygg-4-Alternativ-B-1.jpg

Lumber Teknopark

Våren 2018 ble reguleringsplanen for Lumber vedtatt. Dette var startskuddet for en storstilt transformasjon av Lumber-området, der en stor del av dagens bygningsmasse skal erstattes av helt nye og fremtidsrettede næringsbygg. Reguleringsplanen hjemler 38.000 kvm kontor, 10.000 kvm plasskrevende forretning og 10.000 kvm lager/lettindustri.

 
Bygg-4-Alternativ-B-3.jpg

Beliggenhet og kommunikasjon

Lumber Teknopark er en del av Lumber-området, og er avgrenset av Amalienborg-parken mot vest, Elkem mot nord, sjøen mot Øst og aksen fra ankomstveien til området mot sør. Beliggenheten gir enkel navigasjon og god eksponering.

Området ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum,

 
Bygg-4-Alternativ-B-4.jpg

Byggetrinn 1

Byggetrinn 1 er allerede igangsatt, og våren 2020 vil Montér og Elkem flytte inn i nye lokaler for hhv byggevareforretning og kontor/velferdsfunksjoner, totalt ca 12.000 kvm. Nybyggene er utviklet med tanke på bærekraft og god arbeidsplass-arkitektur. Hele prosjektet vil BREEAM-sertifiseres

og har firefelts vei nesten til tomtegrensen. Kjørevei ca 5 min. Bussmetro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset.

Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

 
Bygg-4-Alternativ-B-5.jpg

Byggetrinn 2

Utbygger er også kommet langt i utviklingen av Byggetrinn 2, med ca. 4.000 kvm kontor og ca 600 kvm forretning. Det er fremforhandlet avtaler med entreprenør, og bygging vil igangsettes så snart det er inngått leieavtaler for en tilstrekkelig andel av bygget. Byggetrinn 2 vil dele trapp/heis og parkeringskjeller med Byggetrinn 1. Leietakere i Byggetrinn 2 vil også kunne benytte Elkems flotte kantinefasiliteter i 6 etg, med tilhørende møtefasiliteter og uteterrasser. Flott sjøutsikt er en bonus!