Lumber

Lumber Næringspark er en av de største næringsparkene på Sørlandet, med til sammen ca 32.000 kvm bygningsmasse på en tomt på ca 120 dekar. Området ligger kun fire km fra Kristiansand sentrum, og har firefelts vei nesten til tomtegrensen.

I randsonene til næringsbebyggelsen pågår utbyggingen av boligprosjektet Amalienborg Aveny, og ca halvparten av de totalt 110 leilighetene er nå solgt og ferdigstilt. Prosjektet preges av gode bygningmessige kvaliteter og flotte uteområder, og de fleste boligene har sjøutsikt. Nye boligprosjekter er under planlegging.

 
Bygg-4-Alternativ-B-1.jpg
 

Lumber Teknopark

Våren 2018 ble reguleringsplanen for Lumber vedtatt. Dette var startskuddet for en storstilt transformasjon av Lumber-området, der en stor del av dagens bygningsmasse skal erstattes av helt nye og fremtidsrettede næringsbygg. Reguleringsplanen hjemler 38.000 kvm kontor, 10.000 kvm plasskrevende forretning og 10.000 kvm lager/lettindustri.

 
 
 

Amalienborg

«Vågsbygds siste indrefilet» sa megleren om Amalienborg Aveny. Vi er enige: Midt i Vågsbygd, utsikt mot sjøen, flott badebrygge, topp arkitektur og mulighet for båtplass i fremtidig båthavn. Det er vidunderlig!

 
 

Lumber

Rundt 35 spennende bedrifter med til sammen flere hundre ansatte er i dag etablert i næringsparken på Lumber. Lumbers nærings- og industrihistoriske røtter går helt tilbake til 1915 da en tømmerfabrikk ble anlagt på Strai i Torridal. Etter få år ble all virksomhet flyttet ut til kysten, og til det som i dag er kjent som Lumber-området i Vågsbygd. 

 

Oversikt ledige lokaler:

 

Lokaler for kontor, forretning, undervisning, produksjon og lager, samt utelager og kaianlegg
Meget sentral beliggenhet i Vågsbygd  –  Store arealer  –  Rimelige leiepriser
 

Kontorlokaler Lumberveien 47 og 49,  fra 10 - 3000 kvm

Kontorlokaler Lumberveien 47 og 49,
fra 10 - 3000 kvm

Kontor- og undervisningslokaler Lumberveien 51, 2 etg,  fra 10 - 1200 kvm

Kontor- og undervisningslokaler Lumberveien 51, 2 etg,
fra 10 - 1200 kvm

 

Postadresse:
Lumber AS
v/Forvaltningspartner AS
Postboks 209 4662Kristiansand
post@forvaltningspartner.no

Teknisk drift:
Henvendelser vedr. praktisk drift av eiendommen kan rettes til: drift@forvaltningspartner.no
Kontaktperson hos Forvaltningspartner AS er: Driftsansvarlig Espen Ringøen, espen@forvaltningspartner.no Telefon: 483 25 981

Telefon Vaktmester:
Dagtid: Geir Hernes – 901 23 432  Kl 15.00-07.00: Vakttelefon – 907 78 234
E-post: haalandvaktmesterservice@gmail.com


Leieforhold:

For spørsmål om leieforhold kontaktes:
Per Ivar Moen, e-post: per.ivar.moen@sgr.no - Tlf: 991 09 253
Sven Eidjord, e-post: sven@lumber.no  - Tlf: 905 86 333