En av regionens største næringsparker, med et variert tilbud av utleiearealer innen kontor, forretning, lettindustri og lager.

Lumber Næringspark

Lumber Næringspark er en av de største næringsparkene på Sørlandet, med til sammen ca 32.000 kvm bygningsmasse på en tomt på ca 120 dekar. Området ligger kun fire km fra Kristiansand sentrum, og har firefelts vei nesten til tomtegrensen.

Ledige lokaler

Lumberveien 33A:

Ca 200 kvm lagerlokaler. Egen port og (enkle) sanitærforhold.

Lumberveien 35A:

Ca 300 kvm, tidligere crossfit-arealer

Lumberveien 51U:

Ca 500 kvm kontor av med nøktern standard, lokalene kan deles.

Lumberveien 51C: Ca 500 kvm lager

Utearealer: Vi har større utearealer for utleie, ta kontakt for nærmere info!

Kontorlokaler Lumberveien 47 og 49

Lokalene i Lumberveien 47+49 er fra 1983 og er godt vedlikeholdt. De fleste lokalene har ventilasjon med kjøling, samt utvendig solavskjerming. Lokalene har enkel adkomst og gode parkeringsforhold.

Eksklusive lokaler: 2 etg: 846 kvm 3 etg: 1.118 kvm Fra 800,- per kvm per år + fellesutgifter og mva.

Kontor- og undervisningslokaler Lumberveien 51, 2 etg.

Bygget har flott takterrasse med utsikt over Vestre havn, Bragdøya og Andøya. For langsiktige leieforhold kan bygget oppgraderes innvendig og utvendig etter leietakers ønsker, jf illustrasjoner. Dagens planløsning inneholder en blanding av cellekontorer og landskap, med hovedvekt på førstnevnte.

Eksklusive lokaler:  ca 100–1.200 kvm Fra 650,- per kvm per år + fellesutgifter og mva.

I randsonene til næringsbebyggelsen pågår utbyggingen av boligprosjektet Amalienborg Aveny, og ca halvparten av de totalt 110 leilighetene er nå solgt og ferdigstilt. Prosjektet preges av gode bygningmessige kvaliteter og flotte uteområder, og de fleste boligene har sjøutsikt. Nye boligprosjekter er under planlegging.

Beliggenhet og kommunikasjon

Lumber Næringspark er en av de største næringsparkene på Sørlandet. Sentralt og strategisk plassert med hensyn til Europavei, jernbane og sjøtransport - kun 4 km fra Kristiansand sentrum. Her kan små og mellomstore bedrifter etablere seg for kortere eller lengre tid uten store investeringskostnader.