Vi bygger nye og miljøvennlige næringsbygg for kontor, forretning og lager. Finn dine nye kostnadseffektive lokaler her!

Lumber Teknopark

Lumber Teknopark ligger i et spennende industrielt miljø i Vågsbygd like utenfor Kristiansand sentrum. Her bygger vi næringsbygg for en attraktiv næringsklynge av kompetansebedrifter. Første byggetrinn på 9000 kvadratmeter stod ferdig våren 2020. med Monter, Elkem Carbon og Rec Solar som største leietakere.

Vi har plass til flere leietakere og planlegger nå neste byggetrinn, som består av 4.000 kvm. BREEAM-sertifiserte kontor- og forretningslokaler. Antatt byggestart er i 2021.

Ferdig utbygd vil Lumber Teknopark bestå av ca. 10.000 kvm forretningslokaler, ca. 38.000 kvm kontorbygg og ca 10.000 kvm lager. Lumber Næringspark som Teknoparken er en del av er et område på ca. 140 med flere titalls virksomheter, blant annet maritime teknologibedrifter som Air Products og Maritime Protection.

I første byggetrinn har vi for utleie et forretningslokale på ca. 281 kvm, vegg i vegg med Montér-butikken.

Les mer

Byggetrinn 2

Neste byggetrinn i Lumber Teknopark skal bygges like ved første byggetrinn. Det blir et framtidsrettet og miljøvennlige kontor- og forretningsbygg på ca. 4.000 kvm. fordelt på seks etasjer. 470 kvm. med forretningslokaler på bakkeplan og kontorlokaler i øvrige etasjer. Som leietaker i dette bygget, får du en flott utsikt mot Bragdøya og Steinsundet. Planlagt byggestart i 2021.

Lokalene

Lumber Teknopark tilbyr fleksible og fremtidsrettede lokaler, med gjennomtenkt arbeidsplass-arkitektur og nøye utvalgte materialer. Bygget vil dele kantine, parkeringskjeller og heis/trapp med Elkem-bygget. Det planlegges et flott garderobeanlegg i underetasjen.

Leietakere i byggetrinn 2 har store muligheter for å skreddersy lokalene til sitt behov. Hver etasje utgjør ca. 650 kvm. og kan fordeles på én eller flere leietakere.  Vi tilbyr tilrettelagte løsninger for virksomheter som ønsker å kombinere kontorfunksjoner med verksted og lager.

Forretningslokalene i første etasje får Montérs nye byggevareforretning som nærmeste nabo, og god eksponering mot felles parkeringsplass. Området har en gjennomtenkt logistikkløsning, med god adkomst for store kjøretøy og varelevering i bakkant av bygget.

Interessenter kan kontakte:

Lumber Teknopark v/Per Ivar Moen
Telefon: 991 09 253

Næringsmegleren v/Jens Helge Hodne
Telefon: 404 08 612

Miljø og bærekraft

Byggene til Lumber Teknopark blir BREEAM-sertifisert. BREEAM er verdens ledende system for sertifisering av bærekraftige bygg, se https://byggalliansen.no. En BREEAM-sertifisering innebærer at man skal dokumentere konkrete prestasjoner innen kategorier som energibruk, helse og innemiljø, materialbruk etc. Bedre for miljø og klima, og bedre for byggets brukere!

Beliggenhet

Lumber Teknopark ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire kilometer vest for Kristiansand sentrum. Med firefelts vei til tomtegrensen, kjører man til og fra Kvadraturen på kun fem minutter. Området har meget god adkomst også fra Søgne og Kristiansand vest. Det er gangavstand til bussmetro med bussavgang hvert femte minutt i rushtiden. Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.