1. etg Forretning
2.-7. etg: Kontor (hovedvekt på cellekontorer)
2.-7. etg: Kontor (hovedvekt på åpne arbeidsplasser)

Interessenter kan kontakte Lumber AS ved
Per Ivar Moen Eiendomsdirektør | Skeie Eiendom AS
Handelens hus, 5 etasje | Rådhusgata 3 | 4611 Kristiansand | Norway

Postboks 503 | 4664 Kristiansand | Norway
P: +47 99 10 92 53 | per.ivar.moen@sgr.no