Miljøbevisst

Miljø og bærekraft

I år 2030 skal Norge være klimanøytralt. Vi i Lumber AS er opptatt av at vi når dette målet. Ved å bygge nye bygg som er gjerrige på energibruken og som selv produserer energi kan vi være med på å redusere klimaavtrykket og bidra til en mer bærekraftig næring. Byggene til Lumber Teknopark blir BREEAM-sertifisert. BREEAM er verdens ledende system for sertifisering av bærekraftige bygg, se https://byggalliansen.no. En BREEAM-sertifisering innebærer at man skal dokumentere konkrete prestasjoner innen kategorier som energibruk, helse og innemiljø, materialbruk etc .  Bedre for miljø og klima, og bedre for byggets brukere.

Kjennetegnet på BREEAM-sertifisering er tydelige krav og mål som sikrer et sunt, effektivt og bærekraftig miljø. BREEAM sørger for at helse og miljø har hovedfokus under planlegging og bygging av nye bygg. Når din bedrift flytter inn, følger det med et miljøsertifikat som garanterer at miljøkravene er oppfylt og at alt er tilrettelagt for en sunn, trygg og bærekraftig tilværelse. Ved å ta miljøet på alvor, tar vi hverandre på alvor.

Materialer

Det er viktig å ha kontroll på hvilke typer materialer og kjemikalier som brukes under byggingen. En del produkter inneholder stoffer som kan ha negative effekter på medarbeidernes helse og på miljø og inneklima. Vi benytter kun godkjente materialer og trevirke. Utrydningstruede tresorter benyttes ikke i våre bygg.

Les mer om BREEAM

Transport

Vi har lagt til rette for at du kan reise grønt. Sykkelparkering, lademuligheter for el.sykkel og bil er en selvfølge. Dessuten er det kort vei til sykkelekspressvei og offentlig kommunikasjon.

Les mer om BREEAM

Vann

Alt byggeavfall blir håndtert og vi overvåker forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden.

Les mer om BREEAM

Helse og innemiljø

Det skal føles godt å trekke pusten – både inne og ute. Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer deg et bedre inneklima og et sunnere kontorlokale.

Les mer om BREEAM

Forurensning

Vi jobber mot lavest mulig CO2-avtrykk på alt fra materialbruk til utførelse av byggeprosjekt. Vi bruker ikke produkter eller materialer som inneholder miljøgifter.

Les mer om BREEAM

Energi

Lokalene ligger i et energieffektivt bygg. Ved å spare på energien, sparer vi miljøet, og du sparer penger.

Les mer om BREEAM

Arealbruk og økologi

Lumber Teknopark tilbyr fleksible og fremtidsrettede lokaler, med gjennomtenkt arbeidsplass-arkitektur og nøye utvalgte materialer, samtidig som vi ønsker å bevare stedets biologiske mangfold i nærområdet.

Les mer om BREEAM

Avfall

Vi stiller strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen. Alt byggeavfall blir håndtert og vi overvåker forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden. Når bygget er ferdig gir vi stafettpinnen videre til deg som leietaker ved å legge til rette for kildesortering.

Les mer om BREEAM

Ledelse

Måten Lumber AS leder byggeprosjektet på, påvirker omgivelsene våre positivt. Å vise hensyn til våre naboer under bygging er høyt prioritert. Vi sørger for miljøvennlige byggematerialer og metoder og holder det ryddig rundt oss. Før du flytter inn, sjekker vi at hele bygget fungerer optimalt.

Les mer om BREEAM
Sunt inneklima med tre

Bedre inneklima i trebygg

Massivtre bygg gir mange fordeler for de ansatte. Det kan bidra til blant annet lavere stressnivå, redusert hjerterytme, færre forkjølelser, opplevelse av renhet, lavere aggresjonsnivå og økt livsglede. I tillegg gir trebruk i kontorlokaler lavere sykdomsfravær, bedre konsentrasjon og mindre depresjon.

Kontakt oss

Ønsker du å leie eller vil ha mer info om Lumber Teknopark?

Ta kontakt med oss