Vi bygger nye og miljøvennlige næringsbygg for kontor, forretning og lager. Finn dine nye kostnadseffektive lokaler her!

En av regionens største næringsparker, med et variert tilbud av utleiearealer innen kontor, forretning, lettindustri og lager.

Kvalitetsboliger med sentral og sjønær beliggenhet

Beliggenhet

Lumber ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum. Med firefelts vei nesten til tomtegrensen, kjører man på 5 min. Bussmetro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset.
Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

Bussmetro

I tillegg til svært god kollektivdekning, ligger Lumber ved sykkelekspressvei og gode gang - og sykkelveier til arbeidsplassen i næringsområdet.

Historien Lumber

Rundt 35 spennende bedrifter med til sammen flere hundre ansatte er i dag etablert i næringsparken på Lumber. Lumbers nærings- og industrihistoriske røtter går helt tilbake til 1915 da en tømmerfabrikk ble anlagt på Strai i Torridal. Etter få år ble all virksomhet flyttet ut til kysten, og til det som i dag er kjent som Lumber-området i Vågsbygd.