Beliggenhet

Lumber ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum. Med firefelts vei nesten til tomtegrensen, kjører man på 5 min. Bussmetro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset.
Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

Bussmetro

I tillegg til svært god kollektivdekning, ligger Lumber ved sykkelekspressvei og gode gang - og sykkelveier til arbeidsplassen i næringsområdet.

Historien Lumber

Rundt 35 spennende bedrifter med til sammen flere hundre ansatte er i dag etablert i næringsparken på Lumber. Lumbers nærings- og industrihistoriske røtter går helt tilbake til 1915 da en tømmerfabrikk ble anlagt på Strai i Torridal. Etter få år ble all virksomhet flyttet ut til kysten, og til det som i dag er kjent som Lumber-området i Vågsbygd.