Området

Lumber næringspark

Lumber Næringspark er en av Sørlandets største næringsparker, med til sammen rundt 30.000 kvadratmeter bygningsmasse på et 140 mål stort område.

Lumber Næringspark rommer flere titalls bedrifter innen kontor, lager, produksjon, og publikumsrettede virksomheter. Vi har ledige lokaler til flere bedrifter. (Se illustrasjon)

Lumber Næringspark

Ledige lokaler

Kontorlokaler Lumberveien 47 og 49
Lokalene i Lumberveien 47+49 er fra 1983 og er godt vedlikeholdt. De fleste lokalene har ventilasjon med kjøling, samt utvendig solavskjerming. Lokalene har enkel adkomst og gode parkeringsforhold.Eksklusive lokaler: 2 etg: 846 kvm 3 etg: 1.118 kvm Fra 800,- per kvm per år + fellesutgifter og mva.

Beliggenhet og kommunikasjon

Lumber Næringspark er sentralt og strategisk plassert i forhold til motorvei, jernbane, sjøtransport og offentlig kommunikasjon. Vi ønsker flere små og mellomstore bedrifter hit, og kan tilby fleksible lokaler med gunstige leiekontrakter.

Bussmetro

I tillegg til svært god kollektivdekning, ligger Lumber ved sykkelekspressvei og har gode gang - og sykkelveier til arbeidsplassene i næringsområdet.

Beliggenhet

Lumber ligger sentralt i Vågsbygd, kun fire km fra Kristiansand sentrum. Med firefelts vei nesten til tomtegrensen, kjører man til sentrum på 5 min. Bussmetro betjener området gjennom busstopp i Lumber-krysset. Området har også god tilgjengelighet for gående og syklende, gjennom et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelveier.

Kontakt oss

Ønsker du å leie eller vil ha mer info om Lumber Teknopark?

Ta kontakt med oss