Lumber næringspark
Næring

Lumber næringspark

Lumber Næringspark er en av Sørlandets største næringsparker, med til sammen rundt 30.000 kvm. bygningsmasse på et 140 mål stort område.

Lumber Næringspark rommer flere titalls bedrifter innen kontor, lager, produksjon, og publikumsrettede virksomheter. Vi har ledige lokaler til flere bedrifter. (Se illustrasjon)

Ledige lokaler

Lumberveien 33A:

Ca 200 kvm lagerlokaler. Egen port og (enkle) sanitærforhold.

Lumberveien 35A:

Ca 300 kvm, tidligere crossfit-arealer

Lumberveien 51U:

Ca 500 kvm kontor av med nøktern standard, lokalene kan deles.

Lumberveien 51C: Ca 500 kvm lager

Utearealer: Vi har større utearealer for utleie, ta kontakt for nærmere info!

Kontorlokaler Lumberveien 47 og 49

Lokalene i Lumberveien 47+49 er fra 1983 og er godt vedlikeholdt. De fleste lokalene har ventilasjon med kjøling, samt utvendig solavskjerming. Lokalene har enkel adkomst og gode parkeringsforhold.

Beliggenhet og kommunikasjon

Lumber Næringspark er sentralt og strategisk plassert i forhold til motorvei, jernbane, sjøtransport og offentlig kommunikasjon. Vi ønsker flere små og mellomstore bedrifter hit, og kan tilby fleksible lokaler med gunstige leiekontrakter.

Contact Us

Ready to work together?

View contacts